Zwroty i reklamacje

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.1. TANIE KOSMETYKI UK LIMITED podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

1.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

1.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: taniekosmetyki.co.uk@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

1.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

1.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

2.1.TANIE KOSMETYKI UK LIMITED jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres taniekosmetyki.co.uk@gmail.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.,

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

3.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres taniekosmetyki.co.uk@gmail.com .

3.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

TANIE KOSMETYKI UK LIMITED

Unit C6 Rosehill , Industrial Estate, Market Drayton, United Kingdom, TF9 2JF

3.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

3.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IdoSell Trusted Reviews
4.91 / 5.00 526 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-13
Very good
2024-07-13
I'm happy
pixelpixel